תנאי השימוש באתר  adhdshop.co.il

שלום רב וברוכה הבאה לאתר האינטרנט adhdshop. אתר אינטרנט זה עומד לרשותך. השימוש באתר ו/או ההרשמה אליו הינה בכפוף לתנאים המפורטים להלן ומעיד על הסכמתך לתנאים אלו. התנאים מנוסחים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיודעים לנשים ולגברים כאחד. לפני השימוש באתר האינטרנט adhdshop זה נא לקרוא תנאים אלה בעיון. שימוש באתר פירושו שהנך מקבלת עליך תנאים אלה. אם אינך מסכימה לתנאים אלה, אנא אל תשתמשי באתר אינטרנט זה.

adhdshop  מעמידה לרשותך מידע רב, מקצועי ומהימן בתחום הפרעת קשב וריכוז. adhdshop  היא חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ואביזרים משלימים למתמודדים עם הפרעת קשב וריכוז. adhdshop מספקת לך מידע אודות המוצרים והשירותים הקיימים בתחום הטיפול בהפרעת קשב וריכוז, וכן מידע לגבי האירועים, הסדנאות וההרצאות המיועדים לקהל היעד של הפרעת קשב וריכוז. המונחים adhdshop או אנו או לנו מתייחסים לבעלי האתר. האתר מנוהל על ידי שמרית כץ וינברג, עוסק מורשה 032441636.

 

למי מיועד האתר?

adhdshop היא חנות הפונה לקהל יעד של ילדים, בני נוער ומבוגרים המתמודדים עם הפרעת קשב וריכוז. adhdshop מזמינה את כל מי שחפץ לצפות באתר לגלוש בו וליהנות מן ההיצע הקיים בו. האתר מיועד להורים, מורים ומטפלים העובדים עם ילדים ונוער המתמודדים עם הפרעת קשב וריכוז  ADHD כמו גם למבוגרים המתמודדים בעצמם עם הפרעת קשב וריכוז.

במידה והנך רוצה ליהנות מרכישת מוצרים ואביזרים בחנות הוירטואלית הנך צריכה להירשם כלקוחה ו/או להצטרף כלקוחה חדשה.

שם משתמש וסיסמה לאתר

הנך מתחייבת שלא להשתמש בסיסמה ו/או בשם המשתמש של אחר ולא למסור את סיסמתך ו/או שם המשתמש שלך לצד ג' כלשהו. הנך מתחייבת לשמור בסודיות מוחלטת את פרטי שם המשתמש ו/או הסיסמה לאתר ולדווח לנו באופן מיידי באם תגלי שפרטי שם המשתמש ו/או הסיסמה אבדו או שצד ג' עושה שימוש בהעדר הרשאה בנתונים אלו. עם קבלת שם המשתמש והסיסמה הינך אחראית באופן מלא בגין כל פעולה שתבוצע תחת חשבונך באמצעות האתר, לרבות אך לא רק תשלום בגין שירותים ו/או רכישת מוצרים באמצעות החנות הוירטואלית. במקרים כאשר פרטי שם המשתמש ו/או הסיסמה לאתר אבדו או שצד ג' מבצע בהם שימוש בהעדר הרשאה מפורשת ממך  adhdshop רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לחסום את הגישה שלך לשירותים המסופקים על ידי האתר, במקרים של עבירה על החוק ו/או בשל הפרה של תנאי שימוש אלה ו/או בשל הפרעה לפעילותו התקינה של האתר.

 

שירותים הניתנים באתר

במסגרת האתר adhdshop מציעה לך מגוון של הצעות, שירותים, מוצרים ו/או אביזרים. תוקף הצעות אלו בהתאם לאמור בתנאי ההצעה בלבד. כמו כן  adhdshop שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להסיר ו/או לשנות באופן מיידי, כל הצעה ו/או התעריפים המפורטים בה באתר וזאת מבלי למסור על כך כל הודעה מראש.
מקום בו לא קיימים תנאי שימוש ספציפיים יחלו הוראות תנאי השימוש הכללים המופרטים בהסכם זה. כמו כן, במקרה של סתירה בין ההוראות הקבועות בתנאי השימוש הספציפיים לבין ההוראות בתנאי שימוש אלה, יחולו תנאי השימוש הקבועים בהסכם הספציפי. הסכם התנאים הכלליים חל בכל רכישה אשר בוצעה באמצעות האתר.

 

מידע ותמונות באתר

באתר תמצאי מידע מטעם adhdshop וצדדים שלישיים עליהם אין ל adhdshop  פיקוח או שליטה. מידע אותו מקבלת adhdshop מצדדים שלישיים מוצג באתר כפי שהוא. adhdshop אינה בודקת את מהימנות המידע האמור, שלמותו, או דיוקו, כמו כן adhdshop לא תישא באחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים בו. כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר והתמונות מוצגות לנגד עיניך על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידך מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות. באתר יתפרסמו מבצעים לקידום מכירות. adhdshop אינה מתחייבת כי ההצעות שיופיעו באתר הינן הזולות ביותר. מובהר, כי חובת הבדיקה חלה עליך בלבד. מומלץ לבדוק ולהשוות מחירים לפני שהנך רוכשת שירות או מוצר בהסתמך על מידע שמופיע באתר. adhdshop רשאית לשנות או להחליף מעת לעת וכראות עיניה את המידע התכנים והתמונות באתר. adhdshop אינה מתחייבת כי מידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בעתיד.

 

קישורים

קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט (כולל קישורים מתוך מודעות פרסומת ומידע מסחרי של צדדים שלישיים), עליך לזכור שתוכנם של אתרים אלה אינו נערך על ידי adhdshop והיא אינה שולטת בהם. יתכן שתמצאי שהמידע והתכנים המתפרסמים באתרים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שהנך מתנגדת לתוכנם. adhdshop אינה אחראית לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה. אין באפשרותה לקבוע את מהימנות המידע באתרים אלה. ההסתמכות על מידע זה תעשה אפוא על אחריותך בלבד. האתר עשוי להציע תוכנות אותן ניתן לטעון אל המחשב האישי שלך ו/או קישורים אל אתרים המאפשרים לך לטעון תוכנות כאלה. adhdshop אינה מפתחת את התוכנות או בוחנת אותן, ואין בקישור אליהן כדי להעיד על אמינותן ועל התאמתן לצרכיך או לדגם המחשב שברשותך. טעינת התוכנות אל המחשב שלך תעשה באחריותך המלאה והבלעדית והשימוש בהן כפוף לתנאי הרישיונות הנכללים בהן. adhdshop  לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך כתוצאה מהורדת, התקנת או השימוש בתוכנות האמורות. adhdshop אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. adhdshop רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים.

 

פרטיות

בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו בפניך, התכנים שעניינו אותך, כמה זמן שהית באתר ואילו פעולות ביצעת בו. המידע אינו מזהה אותך אישית לכן המידע שנאסף הוא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. adhdshop  רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין ו/או לשם אספקת שירותים, גביית כספים, עריכת חשבונות, ואכיפת זכויותיה של adhdshop על פי הסכם זה ו/או כל הסכם אחר. אם סימנת אישור לקבלת עדכונים במייל על חדשות האתר ומבצעים, adhdshop רשאית להמשיך ולבצע פניה אליך בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון בהצעות ובמסרים פרסומיים שונים הנוגעים לשירותי החנות. במידה ואינך מעוניינת בקבלת מסרים אלו, אנא הסירי עצמך מהרשימה או פני אלינו בבקשה להסרה במייל [email protected].
adhdshop רשאית להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש שתעשי באתר לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. adhdshop רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

 

הגנה על פרטיות ואבטחת מידע

AdhdShop אינה מעבירה את פרטי לקוחותיה לצד שלישי. adhdshop מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר. חדירה למערכות המחשב של האתר או של adhdshop מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל. עם זאת, כבכל מאגר מיגע ממוחשב adhdshop אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר. הנך מאשרת, כי ידוע לך ש adhdshop עושה את מירב המאמצים להגן על מאגר המידע הממוחשב, אך אין ביכולתה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למערכות המחשב ולא תהא לך כל טענה ו/או תלונה במקרה של חדירה למערכות המחשב כאמור. הנך מתחייבת כי לא תבצעי כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי adhdshop , לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל.

 

אחראיות

אנו מתחייבים שהמוצרים שהזמנת יגיעו אליך בשלמותם ובמצב תקין, במידה וקיבלת את ההזמנה וחסרים בה פריטים נשלח אותם באופן מיידי. אם קיבלת מוצר פגום נחליף אותו בחדש לאחר שנקבל את הפגום בחזרה.

שירותי האתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי adhdshop ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך. adhdshop אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי adhdshop  נזקים, קלקולים, תקלות- לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר- אצל adhdshop או מי מספקיה.

adhdshop אינה נושאת באחריות לתוכנן של מודעות פרסומת או הצעות מסחריות המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו לך בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידיך במישרין אל הצד השלישי שממנו קבלת את ההצעה או קנית את המוצר או השירות ולא תהיה לך בגינן כל תביעה או דרישה כלפי adhdshop. ככל שיש באתר קישוריות ('לינקים') לאתרים אחרים שאינם מתופעלים על ידינו, adhdshop לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים אלה או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם . adhdshop לא תישא בכל דרך שהיא בחבות לכל נזק או הפסד הנובע במישרין או בעקיפין מעיכוב באספקת הטובין או ממניעתה או מכל סיבה אחרת שמעבר לשליטתנו, לרבות פעולותיהם של צדדים שלישיים כלשהם. זאת ועוד, אנו לא נישא בחבות בכל מקרה שהוא להפסד או לנזק כלשהו, לרבות, אך לא רק, הפסד או נזק עקיף או תוצאתי, או הפסד או נזק מכל סוג שהוא, בין אם כתוצאה מהפסד נתונים, מהפסד רווחים או מהפסד הכנסות, בקשר לשימוש באתר זה.

 

זמני אספקה / משלוחים

אנו מוציאות משלוחים מדי יום. ההזמנות יוצאות מאיתנו באמצעות חברת צ'יטה שליחויות ביום ההזמנה או ביום העסקים שאחריו. זמן משלוח 2-7 ימי עסקים למעט מוצרים שמצויין לגביהם בדף המוצר זמנים ארוכים יותר.

adhdshop תספק מוצרים שהוזמנו לכתובת האספקה שצוינה עם הגשת ההזמנה. הזמנות ישוגרו לאספקה במסגרת הזמן הנקובה, בהתאם לזמינות המוצרים. שיגור המשלוח מהווה עמידה בחובתנו למימוש החוזה. אם קיבלת פריט שניזוק, אנא פני אלינו תוך שבעה ימים. נשמח לסייע לך ולתאם אספקה של מוצר חלופי או החזר כספי, ככל שהדבר ישים. מומלץ ורצוי לבדוק את המוצרים מיד עם קבלתם. אנו לא נישא בחבות כלשהי לעלויות שייגרמו בשל אספקה באיחור או בשל סיבה אחרת כלשהי. אם תסרבי לקבל את המשלוח, אנא הודיעי לנו על כך באופן מיידי. משלוח שהגיע לנקודת איסוף ולא יאסף בזמן יוחזר לשולח. במקרה של משלוח שלא נאסף בזמן והחזרתו חברת השליחויות גובה מאיתנו תשלום כפול. הלקוחה תישא בעלות הנוספת של החזרת המשלוח.

זמני אספקה של חבילות באיסוף עצמי

יש באפשרותך לבחור באיסוף עצמי. האיסוף יתבצע מהכתובת כחליל 15 כניסה ב' נס ציונה, הגעה בתיאום מראש בלבד. תיאום הגעה בוואטסאפ במספר 089396874. אם בחרת באופציה של איסוף עצמי – עליך לתאם איסוף בהקדם האפשרי ולאסוף במועד שלא יעלה על 6 חודשים מרגע ביצוע ההזמנה. חבילות שלא יאספו לאחר פרק זמן של 12 חודשים ימסרו לתרומה.

ביטול עסקה, החזרות והחלפות

חשוב לנו מאוד שתהיי מרוצה מכל קניה אצלנו. אם אינך מרוצה לחלוטין ממוצר כלשהו שרכשת, אנא ידעי אותנו באופן מיידי והחזירי אותו אלינו תוך 28 יום לקבלת החזר כספי. יש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית ובשלמותו, ומבלי שנעשה בו כל שימוש, מכל סוג שהוא. יש להקפיד לכלול את כל פרטי ההזמנה ולהציג חשבונית, שאם לא כן ההחזר הכספי שלך עלול להתעכב. אם ברצונך להחליף מוצר לא רצוי, פני אלינו להסדרת ההחלפה. החזר כספי יבוצע באותו אופן בו בוצע התשלום, לאחר קבלת המוצר בשלמותו בחזרה בחנות. הצרכן יישא בדמי ביטול בשיעור 5% ממחיר המוצר או 100 שח , הנמוך מביניהם, שיקוזזו מההחזר. בנוסף, ביטול עסקה באשראי כרוכה בדמי ביטול על סך 10 ש"ח פלוס מע"מ. לא יתאפשר החזר כספי לאחר 6 חודשים מרגע ההזמנה.

כתובת להחזרות:

כחליל 15 ב' נס ציונה מיקוד 7411363 טלפון 0522564078

שינויים באתר

adhdshop תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של המוצרים והשירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתבצעים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר אי-נוחות. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי adhdshop בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

תמיכה טכנית

adhdshop אינה מתחייבת לכל תמיכה אחרת, לרבות בדבר תפעולו של האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. לא תוכל לבוא אל adhdshop  בכל טענה ו/או דרישה בגין העדר תמיכה כאמור.

 

הפסקת השירות

adhdshop רשאית בכל עת להחליט כי היא סוגרת את האתר, או משנה את מהותו.  adhdshop תפרסם באתר הודעה על כוונתה לעשות כן לפחות 7 ימים מראש.

 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, סימני המסחר, הסודות המסחריים וארגון וסידור המידע שבו, הינם רכושה של adhdshop  בלבד, או של צדדים שלישיים ש adhdshop קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין השאר על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר בלא קבלת רשותה המפורשת של adhdshop בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן). אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת adhdshop בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג robots ,crawlers וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

 

הגבלת שימוש מסחרי באתר

אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המפורסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר. adhdshop  תהא רשאית לעשות כל שימוש שהוא באתר ו/או בנתונים המפורסמים בו וזאת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

שינוי תנאי השימוש

adhdshop תהיה רשאית, בכל עת, לשנות את הוראות תנאי שימוש אלה ללא מתן כל הודעה מוקדמת על כך באתר. שינוי כאמור יכנס לתוקפו במיידי. לפיכך, מומלץ בפניך לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו.

 

דין ושיפוט

הדין החל על השימוש באתר ותנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד.

0

עגלת הקניות שלך