מתקן תליה מהתקרה לערסל

78

במלאי

מתקן תליה מהתקרה לערסל.

אביזר חיבור לתקרה עם 2 חורים לברגים מפלדה מגלוונת לחיבור חזק ובטיחותי לתקרה.

יכולת נשיאה 300 ק"ג
קוטר 12 ס"מ
כולל 2 ברגים
עשוי פלדה – חזק במיוחד

* יש לקרוא את הסעיף המופיע למטה לגבי האחריות בגין השימוש

קטגוריה ותגיות
מידות
מידות 12 × 12 סנטימטרים

לתשומת לבכם:

האחריות בגין השימוש במוצרים מוטלת על הרוכש ואו מי מטעמו ("הלקוח") בלבד, וללקוח לא תהא כל זכות תביעה ואו דרישה כלפי ADHD SHOP או שמרית כץ וינברג בגין שימוש כאמור.

בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הלקוח יהא אחראי, באופן בלעדי, להתקנתם של המוצרים, ובכלל זה תחול עליו האחריות להתייעץ ואו לקבל הדרכה ואו לקבל שירותים, מבעל מקצוע מוסמך ומורשה בתחום, בקשר להתקנה כאמור ובקשר לפעולות תחזוקה טיפול ומנע, הנדרשות לשם שמירה על תקינות המוצרים. מובהר כי ADHD SHOP / שמרית כץ וינברג לא תהא אחראית, בכל אופן שהוא, להתקנתם של המוצרים, ובכלל זה לא תהא מחוייבת לספק תמיכה כלשהיא בקשר עם התקנה כאמור, ולא תהא אחראית בגין נזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, אשר ייגרמו בקשר עם התקנת המוצרים.

אזהרה: שימוש לאורך זמן עשוי לגרום לשחיקה של החומר. יש לבדוק מדי פעם את שלמות המוצר ואם נשחק להחליפו.

0

עגלת הקניות שלך