ברוכה הבאה לאתר האינטרנט ADHD SHOP. אתר זה עומד לרשותך. ADHD SHOP היא חנות אינטרנטית לרכישת מוצרים ועזרים למתמודדים עם הפרעת קשב, לקויות למידה, קשיי ויסות חושי או ויסות רגשי. השימוש באתר ו/או ההרשמה אליו הינה בכפוף לתנאים המפורטים להלן ומעיד על הסכמתך לתנאים אלו. התקנון מנוסח בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד. שימוש באתר פירושו שהנך מקבלת עליך תנאים אלה. האתר מנוהל על ידי שמרית כץ וינברג, עוסק מורשה 032441636.

 

למי מיועד האתר?

האתר מיועד להורים, נשות ואנשי טיפול וחינוך העובדות ועובדים עם ילדים ובני נוער המתמודדים עם הפרעת קשב, לקויות למידה, קשיי ויסות חושי, אוטיזם, קשיים רגשיים התנהגותיים ועוד. כמו כן האתר מיועד גם למבוגרים המתמודדים בעצמם עם נושאים אלו.

 

שם משתמש וסיסמה

הנך מתחייבת שלא להשתמש בסיסמה ו/או בשם המשתמש של אחר ולא למסור את סיסמתך ו/או שם המשתמש שלך לצד ג' כלשהו. הנך מתחייבת לשמור בסודיות מוחלטת את פרטי שם המשתמש ו/או הסיסמה לאתר ולדווח לנו באופן מיידי באם תגלי שפרטי שם המשתמש ו/או הסיסמה אבדו או שצד ג' עושה שימוש בהעדר הרשאה בנתונים אלו. עם קבלת שם המשתמש והסיסמה הינך אחראית באופן מלא בגין כל פעולה שתבוצע תחת חשבונך באמצעות האתר, לרבות אך לא רק תשלום בגין שירותים ו/או רכישת מוצרים באמצעות החנות הוירטואלית. במקרים כאשר פרטי שם המשתמש ו/או הסיסמה לאתר אבדו או שצד ג' מבצע בהם שימוש בהעדר הרשאה מפורשת ממך, ADHD SHOP רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לחסום את הגישה שלך לשירותים המסופקים על ידי האתר, במקרים של עבירה על החוק ו/או בשל הפרה של תנאי שימוש אלה ו/או בשל הפרעה לפעילותו התקינה של האתר.

 

שירותים הניתנים באתר

במסגרת האתר ADHD SHOP מציעה לך מגוון של הצעות, שירותים, מוצרים ו/או עזרים. תוקף הצעות אלו בהתאם לאמור בתנאי ההצעה בלבד. כמו כן ADHD SHOP שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להסיר ו/או לשנות באופן מיידי, כל הצעה ו/או התעריפים המפורטים בה באתר וזאת מבלי למסור על כך כל הודעה מראש. מקום בו לא קיימים תנאי שימוש ספציפיים יחולו הוראות תנאי השימוש הכללים המופרטים בהסכם זה. כמו כן, במקרה של סתירה בין ההוראות הקבועות בתנאי השימוש הספציפיים לבין ההוראות בתנאי שימוש אלה, יחולו תנאי השימוש הקבועים בהסכם הספציפי. הסכם התנאים הכלליים חל בכל רכישה אשר בוצעה באמצעות האתר.

 

מידע ותמונות באתר

באתר תמצאי מידע מטעם ADHD SHOP וצדדים שלישיים עליהם אין ל ADHD SHOP פיקוח או שליטה. מידע אותו מקבלת ADHD SHOP מצדדים שלישיים מוצג באתר כפי שהוא. ADHD SHOP לא תישא באחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים בו. כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר והתמונות מוצגות לנגד עיניך על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידך, ייתכנו הבדלים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות. ADHD SHOP רשאית לשנות או להחליף מעת לעת וכראות עיניה את המידע התכנים והתמונות באתר.

 

מחירים ומבצעים

באתר יתפרסמו מבצעים לקידום מכירות. ADHD SHOP אינה מתחייבת כי ההצעות שיופיעו באתר הינן הזולות ביותר. מובהר, כי חובת הבדיקה חלה עליך בלבד. מומלץ לבדוק ולהשוות מחירים לפני שהנך רוכשת שירות או מוצר בהסתמך על מידע שמופיע באתר. ADHD SHOP אינה מתחייבת כי מידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בעתיד.

 

קישורים חיצוניים

קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט (כולל קישורים מתוך מודעות פרסומת ומידע מסחרי של צדדים שלישיים), עליך לזכור שתוכנם של אתרים אלה אינו נערך על ידי ADHD SHOP והיא אינה שולטת בהם. יתכן שתמצאי שהמידע והתכנים המתפרסמים באתרים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שהנך מתנגדת לתוכנם. ADHD SHOP אינה אחראית לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה. אין באפשרותה לקבוע את מהימנות המידע באתרים אלה. ההסתמכות על מידע זה תעשה אפוא על אחריותך בלבד. האתר עשוי להציע תוכנות אותן ניתן לטעון אל המחשב האישי שלך ו/או קישורים אל אתרים המאפשרים לך לטעון תוכנות כאלה. ADHD SHOP אינה מפתחת את התוכנות או בוחנת אותן, ואין בקישור אליהן כדי להעיד על אמינותן ועל התאמתן לצרכיך או לדגם המחשב שברשותך. טעינת התוכנות אל המחשב שלך תעשה באחריותך המלאה והבלעדית והשימוש בהן כפוף לתנאי הרישיונות הנכללים בהן. ADHD SHOP לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך כתוצאה מהורדת, התקנת או השימוש בתוכנות האמורות. ADHD SHOP אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. ADHD SHOP רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים.

 

פרטיות

בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו בפניך, התכנים שעניינו אותך, כמה זמן שהית באתר ואילו פעולות ביצעת בו. המידע אינו מזהה אותך אישית לכן המידע שנאסף הוא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. ADHD SHOP רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין ו/או לשם אספקת שירותים, גביית כספים, עריכת חשבונות, ואכיפת זכויותיה של ADHD SHOP על פי הסכם זה ו/או כל הסכם אחר. אם סימנת אישור לקבלת עדכונים במייל על חדשות האתר ומבצעים, ADHD SHOP רשאית להמשיך ולבצע פניה אליך בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון בהצעות ובמסרים פרסומיים שונים הנוגעים לשירותי החנות. במידה ואינך מעוניינת בקבלת מסרים אלו, אנא הסירי עצמך מהרשימה או פני אלינו בבקשה להסרה במייל [email protected].

ADHD SHOP רשאית להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש שתעשי באתר לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. ADHD SHOP רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

 

הגנה על פרטיות ואבטחת מידע

ADHD SHOP מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר. חדירה למערכות של האתר או של ADHD SHOP מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל. עם זאת, כבכל מאגר מידע ממוחשב ADHD SHOP אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר. הנך מאשרת, כי ידוע לך ש ADHD SHOP עושה את מירב המאמצים להגן על מאגר המידע הממוחשב, אך אין ביכולתה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למערכות המחשב ולא תהא לך כל טענה ו/או תלונה במקרה של חדירה למערכות המחשב כאמור. הנך מתחייבת כי לא תבצעי כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי ADHD SHOP, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל.

 

אחריות

אנו מתחייבות שהמוצרים שהזמנת יגיעו אליך בשלמותם ובמצב תקין, במידה וקיבלת את ההזמנה וחסרים בה פריטים נשלח אותם באופן מיידי. אם קיבלת מוצר פגום נחליף אותו בחדש.

שירותי האתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ADHD SHOP ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך. ADHD SHOP אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי ADHD SHOP נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל ADHD SHOP או מי מספקיה.

ADHD SHOP אינה נושאת באחריות לתוכנן של מודעות פרסומת או הצעות מסחריות המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו לך בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידיך במישרין אל הצד השלישי שממנו קבלת את ההצעה או קנית את המוצר או השירות ולא תהיה לך בגינן כל תביעה או דרישה כלפי ADHD SHOP. ככל שיש באתר קישוריות ('לינקים') לאתרים אחרים שאינם מתופעלים על ידינו, ADHD SHOP לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים אלה או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם. ADHD SHOP לא תישא בכל דרך שהיא בחבות לכל נזק או הפסד הנובע במישרין או בעקיפין מעיכוב באספקת הטובין או ממניעתה או מכל סיבה אחרת שמעבר לשליטתנו, לרבות פעולותיהם של צדדים שלישיים כלשהם. זאת ועוד, אנו לא נישא בחבות בכל מקרה שהוא להפסד או לנזק כלשהו, לרבות, אך לא רק, הפסד או נזק עקיף או תוצאתי, או הפסד או נזק מכל סוג שהוא, בין אם כתוצאה מהפסד נתונים, מהפסד רווחים או מהפסד הכנסות, בקשר לשימוש באתר זה.

 

מדיניות משלוחים

המשלוחים שלנו יוצאים מדי יום באמצעות חברת CARGO שליחויות. כל משלוח יוצא לדרך כבר ביום ההזמנה או ביום העסקים שאחריו. זמן משלוח 2-5 ימי עסקים (לא כולל יום ביצוע ההזמנה) למעט מוצרים שלגביהם מצויין בדף המוצר זמנים ארוכים יותר. מעת לעת יתכנו עיכובים בביצוע המשלוחים, חברת המשלוחים תעשה ככל שביכולתה לבצע את המשלוחים תחת זמני ההפצה. אנו נספק את המוצרים שהוזמנו לכתובת האספקה שצוינה עם הגשת ההזמנה. משלוח שהגיע לנקודת החלוקה ולא יאסף עד 7 ימי עסקים מרגע הגעתו לשם יוחזר לשולח.

 

איסוף עצמי

יש באפשרותך לוותר על משלוח ולבחור באיסוף עצמי. האיסוף יתבצע מכתובת: כחליל 15 כניסה ב' נס ציונה. אין רכישה במקום. החנות היא אונליין בלבד. יש להזמין באתר ואחר כך לתאם איסוף. הגעה למקום בתיאום מראש בוואטסאפ במספר 089396874. יש לתאם איסוף קרוב ככל האפשר למועד ביצוע ההזמנה ולאסוף במועד שלא יעלה על 6 חודשים מרגע ביצוע ההזמנה. חבילות שלא יאספו לאחר פרק זמן זה ימסרו לתרומה.

 

החזרות והחלפות

חשוב לנו מאוד שתהיי מרוצה מכל קניה אצלנו. מומלץ ורצוי לבדוק את המוצרים מיד עם קבלתם. במידה וקיבלת פריט פגום או אם אינך מרוצה מסיבה כלשהי ממוצר שרכשת, אנא ידעי אותנו באופן מיידי. נשמח לסייע לך ולתאם אספקה של מוצר חלופי או החזר כספי, ככל שהדבר ישים. ניתן לבטל עסקה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר. יש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, בשלמותו ומבלי שנעשה בו כל שימוש. יש להקפיד לכלול את כל פרטי ההזמנה ולהציג חשבונית, שאם לא כן ההחזר הכספי שלך עלול להתעכב. אם ברצונך להחליף מוצר, פני אלינו להסדרת ההחלפה. החזר כספי יבוצע באותו אופן בו בוצע התשלום, לאחר קבלת המוצר בשלמותו בחזרה בחנות. ביטול עסקה כרוך בדמי ביטול בשיעור 5% ממחיר המוצרים או 100 שח, הנמוך מביניהם, שיקוזזו מההחזר. לא יתאפשר החזר כספי לאחר 6 חודשים מרגע ההזמנה.

כתובת למשלוח החזרות: שמרית כץ וינברג, כחליל 15 ב' נס ציונה, מיקוד 7411363, טלפון 0522564078

 

שינויים באתר

ADHD SHOP תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של המוצרים והשירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתבצעים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר אי-נוחות. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ADHD SHOP בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

תמיכה טכנית

ADHD SHOP אינה מתחייבת לכל תמיכה אחרת, לרבות בדבר תפעולו של האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. לא תוכל לבוא אל ADHD SHOP בכל טענה ו/או דרישה בגין העדר תמיכה כאמור.

 

הפסקת השירות

ADHD SHOP רשאית בכל עת להחליט כי היא סוגרת את האתר, או משנה את מהותו.  ADHD SHOP תפרסם באתר הודעה על כוונתה לעשות כן לפחות 7 ימים מראש.

 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות התמונות, הטקסט, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, סימני המסחר, הסודות המסחריים וארגון וסידור המידע שבו, הינם רכושה של ADHD SHOP / שמרית כץ וינברג בלבד, או של צדדים שלישיים ש ADHD SHOP קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין השאר על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר בלא קבלת רשותה המפורשת של שמרית כץ וינברג בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תנתן). אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת שמרית כץ וינברג בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

 

הגבלת שימוש מסחרי באתר

אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המפורסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר. adhd shop תהא רשאית לעשות כל שימוש שהוא באתר ו/או בנתונים המפורסמים בו וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

שינוי תנאי השימוש

adhd shop תהיה רשאית, בכל עת, לשנות את הוראות תנאי שימוש אלה ללא מתן כל הודעה מוקדמת על כך באתר. שינוי כאמור יכנס לתוקפו במיידי. לפיכך, מומלץ בפניך לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו.

 

דין ושיפוט

הדין החל על השימוש באתר ותנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד.

 

0

עגלת הקניות שלך